Lưu trữ thẻ: đào tạo kiến thức sản phẩm

Đào tạo kiến thức sản phẩm cho khối chăm sóc khách hàng Dược Biolab định kỳ hàng tháng

Cứ vào ngày 15 hàng tháng, Dược Biolab sẽ tổ chức hoạt động đào tạo

Gọi điện thoại
024.6660.7682
Chat Zalo