Lưu trữ thẻ: Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Dược Biolab vinh dự làm việc cùng Hội sản phẩm khoa học thiên nhiên Việt Nam

Vào ngày 29/7 vừa qua, Dược Biolab cùng Thạc sĩ Hoài Thương đã vinh dự

Dược Biolab vinh dự là thành viên của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam

Sau thời gian xét đơn xin gia nhập và đánh giá các tiêu chí, tiêu

Gọi điện thoại
024.6660.7682
Chat Zalo